Opstaporkest

Na ongeveer 1 jaar muziekles of zodra je voldoende bent gevorderd, kun je in overleg met de docent en dirigent vanuit het Proeforkest doorstromen naar het Opstaporkest. Meestal gebeurt dit groepsgewijs, samen met al je muziekvrienden. Dit orkest, waarin de wat meer gevorderde leerlingen spelen, is een opstapje naar het Klein Orkest. De muzikale uitdaging wordt al wat groter in dit orkest.

Lijkt het je leuk om een keer te komen luisteren, dan ben je van harte welkom!