Het bestuur

Het bestuur van onze vereniging heeft de dagelijkse leiding binnen Da Capo. Alle bestuursleden hebben een eigen functie en/of taken binnen de vereniging. Het bestuur vergadert elke eerste dinsdag van de maand en organiseert minimaal éénmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering kunnen de leden invloed uitoefenen op het beleid en eventueel nieuwe bestuursleden kiezen. Binnen Da Capo zijn er verschillende commissies die het bestuur ondersteunen.

 

Henk Stam voorzitter
Betsy de Ruiter secretaris –  secretariaat@dacapogiessenburg.nl
Rianne Cappon penningmeester – penningmeester@dacapogiessenburg.nl
Jeanette den Breejen algemeen bestuurslid/jeugd/opleidingen – opleidingen@dacapogiessenburg.nl 
Henk v. d. Langenberg algemeen bestuurslid
Evita Hoogendoorn algemeen bestuurslid
Hennie Overmars algemeen bestuurslid / pr