Da Capo en privacypolicy

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Mensen hebben meer en sterkere privacy rechten. En voor organisaties en verenigingen gelden meer verplichtingen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Muziekvereniging Da Capo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Da Capo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

1. Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Da Capo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • uitvoering overeenkomst (betreft de lidmaatschapsovereenkomst)
 • toestemming (verleend middels het aanmeldformulier)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Da Capo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;

Uw persoonsgegevens worden door Da Capo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Minderjarigen – Da Capo verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  

2. Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en sponsors

Persoonsgegevens van vrienden worden door Da Capo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het versturen van de Diginoot (aan sponsors);
 • innen van donaties.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Da Capo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;

Uw persoonsgegevens worden door Giessenburgse Muziekvereniging Da Capo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

3. Foto’s

Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom informeren wij u over uw rechten. Bijvoorbeeld hoe u een verzoek doet om gegevens op onze website of social media te laten wijzigen of te laten verwijderen.  

DA CAPO en GIESSENBURG ONLINE plaatsen regelmatig berichten over onze activiteiten en tonen fotoreportages. Over foto’s wordt in de AVG het volgende gezegd:
“als de persoon die op een foto herkenbaar in beeld komt, gaat het om een persoonsgegeven. Op de foto’s van een activiteit die DA CAPO en GIESSENBURG ONLINE regelmatig publiceren staan vaak veel personen. Dat is ook het doel van het maken van de fotoreportage. Het is een verslag van de gebeurtenis om betrokkenen maar ook andere inwoners achteraf deel te laten zijn van onze activiteiten. Uit de reacties is gebleken dat deze reportages zeer gewaardeerd worden”.
Over foto’s wordt in de AVG ook gezegd dat van elke persoon die op de foto voorkomt toestemming nodig is voor het plaatsen ervan. Een uitzondering hierop echter is als de foto’s geplaatst worden voor journalistieke doeleinden zoals het vastleggen van evenementen door fotografen of kranten. DA CAPO en GIESSENBURG ONLINE beschouwen het plaatsen van activiteiten en fotoreportages als een journalistieke taak en zal derhalve niet aan iedere persoon die vastgelegd wordt tijdens een evenement apart toestemming kunnen vragen alvorens de foto gemaakt (en geplaatst) wordt. Dit is ten eerste niet te doen maar zal ook ten koste gaan van de spontaniteit van de foto. Daarnaast worden door DA CAPO foto’s geplaatst om een concert, jeugdproject, actie, etc. te promoten.
Echter…. We hebben er alle begrip voor als u niet wilt dat uw foto op de website geplaatst wordt. We zullen zo veel mogelijk proberen vooraf te vermelden per activiteit waar een fotoreportage gemaakt wordt! Als u niet op de foto vastgelegd wilt worden dan kunt u dat aangeven door ons tijdens het evenement of activiteit aan te spreken. Als u niet in de gelegenheid bent geweest om dit van te voren kenbaar te maken dan kunt u ook altijd achteraf verzoeken om een foto weer te laten verwijderen. Dit kan via info@dacapogiessenburg.nl . Vermeld u bij het verwijderverzoek ook altijd de activiteit, het fotonummer of omschrijf de foto zodat wij weten om welke foto het gaat.  

4. Cameratoezicht

Verenigingsgebouw De Kom heeft cameratoezicht bij de ingang ten behoeve van toegangscontrole van het gebouw. Zij vermelden in hun privacy policy hierover het navolgende:

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Doetsekom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Doetsekom gebruik van diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst
 

Als Da Capo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Giessenburgse Muziekvereniging Da Capo
A.M.A. van Langeraadweg 1
3381 LB Giessenburg
info@dacapogiessenburg.nl
www.dacapogiessenburg.nl  

Controledatum en update 11 mei 2021  

 

 

Privacy bij het bezoek aan de website

Ons site-adres is: https://dacapogiessenburg.nl.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we jouw gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.