Afscheid bestuur Trudie Loggen

20 mei 2024
In de ledenvergadering van 15 mei heeft Trudie Loggen afscheid genomen als bestuurslid. De afgelopen 38 jaar (sinds oprichting van Da Capo) heeft ze met veel enthousiasme de vereniging op een hoger plan gebracht. Trudie heeft werkelijk alle ontwikkelingen van de vereniging vanaf nul tot heden meegemaakt. Zij was aanjager van vele activiteiten en projecten.
Wij, bestuur en leden danken Trudie voor haar enorme inzet en bijdrage aan onze vereniging. Zij is absoluut niet uit beeld want Trudie blijft veel van haar vrijwilligerstaken uitvoeren.